Registrace do volebních komisí

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Strana svobodných občanů má ze zákona nárok delegovat osoby do okrskových volebních komisí jen ve Zlínském kraji, ve kterém máme zvolené naše krajské zastupitele.

Pokud jste se rozhodli pracovat v dny voleb ve volební komisi, zaregistrujte se prosím. Podmínkou je české občanství a plnoletost.

Registrace do komisí pro voliče Svobodných >>

V případě nejasností se na nás můžete obrátit emailem na adrese okrsky@svobodni.cz nebo telefonicky na čísle 773 697 986.

Registrace jsou otevřeny do 10. 12. 2017

Vstup pro členy komisí - úprava svých údajů

Zaregistrovaná osoba obdrží emailem vlastní přihlašovací údaje a může zde měnit své registrační údaje nebo svou registraci zrušit.

Vstup pro Svobodné - registrace osob
Svobodni