Registrace do volebních komisí

pro krajské volby konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Strana svobodných občanů má jako kandidující strana ze zákona nárok na své zástupce v okrskových volebních komisích. Podmínkou je české občanství a plnoletost.

Registrace do okrskových volebních komisí mohou provádět pouze členové a příznivci Svobodých. Tam, kde kandidujeme v koalici se Soukromníky může registrace provádět také pověřený zástupce Soukromníků.

Zaregistrovaná osoba obdrží emailem vlastní přihlašovací údaje a může zde měnit své registrační údaje nebo svou registraci zrušit.

V případě nejasností se na nás můžete obrátit emailem na adrese okrsky@svobodni.cz nebo telefonicky na čísle 773 697 986.

Vstup pro členy komisí - úprava svých údajů
Vstup pro Svobodné a Soukromníky - registrace osob
Svobodni
Soukromnici